O společnosti ATS

Home/O společnosti ATS
O společnosti ATS2019-06-05T11:44:09+00:00

Společnost ATS Global je dodavatelem nezávislých řešení pro chytrou digitální transformaci. Jsme inovativním partnerem se strategickými znalostmi a zkušenostmi v následujících oblastech:

 • Automatizace a IT

 • Štíhlá výroba a Six Sigma

 • Výrobní informační systémy (MES/MOM)

 • Řízení životního cyklu výrobku (PLM)

 • Řízení kvality

 • Řízení dodavatelského řetězce

 • Řízení životního cyklu aplikací & CloudNXT

 • Pokročilé plánování a výrobní harmonogramy

 • Průmysl 4.0 a chytré továrny

Naše historie

Společnost ATS Global, byla založena v Holandsku v roce 1986. Abychom vyhověli potřebám našim celosvětovým zákazníkům z různých odvětví, začali jsme své portfolio postupně rozšiřovat.

Řídíme se mottem „jsme tam, kde nás zákazníci potřebují,“ a proto jsme od doby svého založení expandovali na několik zahraničních trhů. Toho dosahujeme jak organicky (značí vlajky na obrázku níže), tak neorganicky (značí modré body na obrázku níže) – tedy akvizicemi partnerských společností. Díky těmto zahraničním expanzím jsme si vytvořili silné a stabilní zastoupení v klíčových zeměpisných oblastech.

Za dobu své existence jsme vytvořili optimální portfolio produktů, řešení a služeb vhodných pro současná i budoucí průmyslová odvětví.

:Poznámka: Vlajky – Organický růst společnosti; Modré body – neorganický růst/akvizice

Jak to děláme?

Vyvinuli jsme šest obchodních aktivit speciálně navržených tak, aby vás podporovaly na vaší cestě k digitální transformaci:

Poradenství a consulting
Našim zákazníkům poskytujeme poradenství ohledně strategií pro průmyslovou automatizaci. Přitom využíváme osvědčených postupů, strategií štíhlé výroby a pragmatických zkušeností.

Projekty
Zajišťujeme projekty od návrhu systému až po úplnou implementaci, uvedení do provozu a zaškolení zaměstnanců.

Technická podpora 24/7
Zákazníkům poskytujeme know-how, dodatečnou kapacitu a servisní smlouvy v režimu 24/7 pro zajištění kontinuity výroby.

Produkty
Nabízíme řadu vlastních produktů pro chytrou digitální transformaci i produkty externích partnerů.

Vývoj softwaru
Pokud pro váš projekt nejsou vhodná standartní řešení vyskytující se na trhu, pak je čas požádat naše softwarové vývojáře o vyplnění této tržní mezery.

Školení ATS
Nabízíme standardní technická školení i vlastní kurzy věnované údržbě, inženýrství a řízení informací.

Naše hodnoty

Základním principem naší organizace je systém hodnot. Naše hodnoty vyjadřují, kdo jsme, jak se chováme a v co věříme. Je to pojítko mezi firemní filozofií, pracovní kulturou a tím, co nabízíme zákazníkům.

Jednou z našich klíčových hodnot je snaha být vyhledávaným zaměstnavatelem. Jsme přesvědčeni, že klíčem našeho úspěchu a neustálého růstu jsou naši lidé. Všechny technologie, zařízení a systémy by byly zbytečné, kdyby je naši lidé neuměli využívat efektivně. Jen tak mohou přinášet i úspěšná řešení našim zákazníkům.

Naše základní hodnoty:

 • Být oddaní úspěchu našich zákazníků
 • Být tam, kde nás zákazníci potřebují
 • Být schopni přijímat změny a využívat jejich výhody
 • Být vyhledávaným partnerem pro globální i lokální podniky
 • Být inovativním technickým a obchodním lídrem
 • Být vyhledávaným zaměstnavatelem talentovaných lidí
 • Být finančně stabilní
 • Dosahovat dokonalosti prostřednictvím ponaučení se z chyb
 • Být součásti rodiny špičkových společností
 • Být celoživotním učitelem i žákem
 • Být dlouhodobě aktivní v oboru

Lídři společnosti

Správní rada

Paul se v ATS aktivně věnuje obchodním strategiím, prodejům a řízení vztahů se zákazníky.

Paul má více než 20leté zkušenosti s vedením výrobních operací ve společnostech Unilever a ICI. Do společnosti ATS pak nastoupil v roce 2008 jako globální projektový manažer. Jeho vůdčí schopnosti, technické znalosti a zkušenosti v oblasti řízení projektů, hrály velkou roli při realizaci projektu implementace MES systému v 17 evropských závodech předního výrobce piv. Paul má velké zásluhy na tom, že se společnost ATS stala světově uznávaným lídrem, a to díky jeho znalostem v oblasti MOM systémů.

Než byl Paul jmenován na pozici generálního ředitele, zastával v ATS od roku 2011 do roku 2016 funkci ředitele pro globální operace. Během svého působení na této pozici se z Paula stal příkladný vůdce, který stál u více než 10 akvizic partnerských společností.

Paul získal magisterský titul na Amsterdamské univerzitě aplikovaných věd v oboru obchodní administrativa. Vystudoval také chemii na univerzitě v Hengelo, kde získal bakalářský titul.

.

Paul Bron, Bsc, MBA   

Generální ředitel
Celkové zkušenosti: 36 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 12 let

.

Ron Vegter, MSc  

Finanční ředitel
Celkové zkušenosti: 29 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 29 let

Ron se v ATS zabývá těmito oblastmi: podnikové finance, právní oddělení, finanční plánování, rizikový management, podnikové restrukturalizace, mezinárodní zdanění, fúze a akvizice celé skupiny. Je zodpovědný za bezproblémovou finanční integraci mezinárodních poboček společnosti ATS.

Ron nastoupil do ATS v roce 1991 jako finanční kontrolor. Je lídrem, který je ochotný podělit se o své znalosti se snahou pomoci rozvinout finanční dovednosti v rámci multidisciplinárních týmů ATS. Díky svým dokonalým znalostem veškerých činností a aktivit společnosti ATS, je Ron cenným rádcem, na kterého se obrací divizní manažeři všech mezinárodních poboček.

Kromě interního finančního kontrolingu, je Ron zodpovědný také za vztahy s investory a dalšími externími zúčastněnými stranami, které se zabývají činnostmi souvisejícími s pojištěním, důchody a audity.

Deborah je zodpovědná za peněžní řízení celé skupiny na základě zásad neutralizace míry rizika. Debbie tedy zajišťuje hladký chod každodenních globálních operací ATS a poskytuje podporu při dosahování našich obchodních cílů. Zabývá se také řízením peněžních toků firmy či kurzovými riziky u lokálních poboček i z globálního hlediska. Debbie má skvělý smysl pro detail a dodržování zásad.

Debbie získala dva bakalářské tituly: jeden z klinické psychologie (kardiologie) a druhý z oblasti psychologie sportovních věd. Ráda se vzdělává, a proto se rozhodla změnit pole působnosti v ATS (v minulosti se věnovala interním školení v rámci několika divizí společnosti ATS). Začala tedy studovat v institutu CIMA (Chartered Institute of Management Accounting), aby získala kvalifikaci v oblasti financí.

.

Deborah Pritchard, BSc 

Group Treasurer
Celkové zkušenosti: 17 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 5 roky

.

Marco Cereghino, MBA

Technický ředitel
Celkové zkušenosti: 19 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 2 rok

Marco zodpovídá za rozvoj technologií a produktů. Razí cestu společnosti ATS Global směřující k iniciativám Průmyslu 4.0 a chytrých továren. Marco dokáže snadno vybudovat a udržovat dlouhotrvající obchodní vztahy při současném plnění rozsáhlých projektů.

Disponuje rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi v oblasti řízení výrobních procesů. Jeho znalosti pomohly zvýšit produktivitu, optimalizovat náklady či zkrátit dobu zavádění produktu na globální trhy několika špičkovým světovým výrobcům.

Než Marco nastoupil do ATS, pracoval přes 15 let u společnosti Siemens, kde zastával několik pozic – od architekta řešení až po ředitele oddělení výzkumu a vývoje.

Marco získal titul MBA na Univerzitě Erasmus v Rotterdamu.

Kevin má na starosti veškeré obchodní operace v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA), zajišťuje soulad těchto operací se strategickými cíli společnosti a zároveň se snaží o navýšení efektivity obchodních operací prostřednictvím vzájemné spolupráce zdrojů.

Součástí jeho role je také řízení vztahů s našimi klíčovými zákazníky, plánování a vykonávání činností podporující růst společnosti. Poté, co se Kevin přidal k ATS Global, zastával pozici Global Account manažera pro Rolls-Royce. Během doby jeho působení v této funkci dokázal zvednout roční tržby firmy o 300%. Zásluhou Kevina došlo také k rozšíření obchodu na tři kontinenty.

Než se Kevin přidal k ATS, pracoval 10 let ve společnosti Bombardier Transportation, kde měl na starosti řízení projektu dodávky nových vagónů pro významného provozovatele železniční dopravy ve Spojeném Království.

Kevin nastoupil do společnosti ATS v roce 2007 na pozici provozního ředitele pobočky ve Spojeném království. V roce 2011 byl jmenován na pozici ředitele divize, kde se zasloužil o úspěšnou transformaci firmy: pobočka jejíž hlavní podnikatelskou činností byl prodej produktů se proměnila na jednoho z největších integrátorů služeb MOM v ATS.

Kevin získal magisterský titul na Univerzitě v Derby, UK, obor obchodní administrativa.

.

Kevin Partington, MBA

Provozní ředitel, EMEA
Celkové zkušenosti: 21 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 12 let

Dozorčí rada

Mike je jedním ze zakladatelů společnosti ATS Global. V roce 1986 zakládal tuto společnost s jasnou vizí: změnit způsob, jakým svět využívá možností automatizace a IT ve výrobě. Mike je klíčovou postavou společnosti ATS Global – díky němu jsme se stali lídrem na trhu.

Mike se v současnosti zaměřuje na zdokonalování organizace a její budoucnost v dlouhodobém horizontu. Intenzivně se zajímá o rozvoj vůdčích schopností, standardizaci firemní kultury a vztahy s investory.

Mike je rovněž bývalým předsedou asociace MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association). Je to inovativní a proaktivní vůdce s nadšením pro výrobní technologie a výrobní IT.

.

Mike James, FCMA, GCMA, DMS

Předseda dozorčí rady
Celkové zkušenosti: 46 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 33 let

.

Ing. Hans Damman

Místopředseda dozorčí rady
Celkové zkušenosti: 46 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 33 let

Hans je jedinečnou osobností výrobního průmyslu. Stal se propagátorem digitálních technologií už na začátku 3. průmyslové revoluce a v roce 1986 stál u zakládání společnosti ATS.

Díky neomylnému instinktu a vysokému intelektu stanovil portfolio produktů a služeb potřebných pro digitalizaci. Dokázal zkombinovat přenosný počítač se softwarem na programování PLC systémů a vytvořil tak první přenosný programovací terminál na světě. Už od samého začátku určoval trendy a neustále přizpůsoboval nabídku společnosti ATS různým vlnám nových technologií, jako například SCADA.

V současné době je Hans členem dozorčí rady, a přestože už není ve výkonné funkci, je s firmou v blízkém kontaktu ve věci zahraničních operací a obchodních příležitostí.

Anil je zakladatel a generální ředitel indické společnosti Sarla Technologies, která se stala součástí společnosti ATS Group v září 2017 (dále označována jako ATS India). Je zodpovědný za celkové vedení, strategii a řízení firmy ATS India. Anil byl hnací silou Sarly už od samotného počátku vzniku firmy – podařilo se mu vybudovat globálně uznávanou značku ve svém oboru i spojit Sarlu Technologies se skupinou společností ATS.

Před založením společnosti Sarla Technologies (1999), pracoval Anil od roku 1984 ve společnosti Gharda Chemicals. Zastával zde důležitou roli při navrhování a zakládání několika komplexních a inovativních automatizovaných závodů na výrobu agrochemikálií a kombinovaných léčivých přípravků.

Anil je také členem výboru „Best Practices Committee“ americké asociace CSIA.

Anil drží bakalářský titul z chemického inženýrství na Chemicko-technologickém institutu ICT v Bombaji. Absolvoval také program rozvoje výkonného řízení MDP v indickém institutu IIM v Ahmedabádu.

.

Anil Mehta, MBA

Člen dozorčí rady
Celkové zkušenosti: 35 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 20 let
(jako součást společnosti Sarla Technologies)

Ocenění a vyznamenání

 • MESA Smart Story Awards (Carlsberg)
 • TechniShow Innovations Award (ATS ADOS)
 • Frost & Sullivan Best Practices Award (ATS ADOS)
 • Automotive News Pace Award (ATS CM4D)
 • SBAM Product of the Year (ATS CM4D)

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Go to Top